file corel thiết kế áo thun

file corel thiết kế áo thun dành cho anh em in ấn, in chuyển nhiệt, in lụa

file up trên google driver, anh em bấm là tải, không cần chờ này kia, anh em copy link và paste trình duyệt–> tải về

mẫu nào mình share được mình sẽ Share FREE cho anh em.
xưởng may KN : cung cấp đồ bộ giá sỉ, áo khoác nữ giá sỉ , áo thun nhóm đi biển, áo gia đình dễ thương

nhóm facebook : https://www.facebook.com/groups/atxmkn/

link google driver :
1. https://drive.google.com/file/d/10PUA1lPfAv7ynCaZxdHqIF9UiMMmwIGR/view
2. https://drive.google.com/file/d/1Fwrts_WaYYyoRbnRfSs-dse4L5nuCU_x/view
3. https://drive.google.com/file/d/1EQ254w9_vyoWKTLkmofaa1S9D_fZnsLC/view
4. https://drive.google.com/file/d/1YtJdYgMg3sN60KbVtCE2J81FE6SBx_fx/view
5. https://drive.google.com/file/d/164XjP1msdsy4XBIaIM_NA4sd3RmvQS6-/view
6. https://drive.google.com/file/d/1yk08WbLMWRheFlpRJHmBHmCJ67iFvJHZ/view
7. https://drive.google.com/file/d/1Q_t7I6HrXQ0D7opl2ZCCMpVePHH95hQm/view
8. https://drive.google.com/file/d/1WKn-2mLb1YTRO7dmWE0NYaRdHNOA0FZs/view
9. https://drive.google.com/file/d/1cAgqhRonX2iSFwZG7Hc9es1m9xkCmIWn/view
10. https://drive.google.com/file/d/14xOesFotdC0I0phT1WLgl7EXwQQvjzFl/view
11. https://drive.google.com/file/d/1JZuYqOSuERzxcYCSH2_yQRVu5omUQ0g2/view
12. https://drive.google.com/file/d/1JEqUUmgLj8nNIyOmEd0eP0y84QpfECIL/view
13. https://drive.google.com/file/d/1uGLFm35rZXcCZZPia_PVw_pst2qfwo3D/view
14. https://drive.google.com/drive/folders/1koFnVACzeT37f7B1RuJS5fsM9Mve5Yju
15. https://drive.google.com/file/d/1qgNqJEHsmgKI8mPNLomfbPppRBBtS0hD/view
16. https://drive.google.com/file/d/1mAFVCysaEnoyTQU4_kkWQtAGB9E-X8OG/view
17. https://drive.google.com/file/d/1MaLiKjLLmpMKrrbeU4-qveXA9mTfLunQ/view
18. https://drive.google.com/file/d/1I1V7C6ryRh1ZhY7_BWK6az7ieUJr5lFf/view
19. https://drive.google.com/file/d/1Ph7qWf1Hf8Zq4LCLi0h5Xk9x5bKN1iA7/view
20. https://drive.google.com/file/d/1BDWtfbNamdMgWs8qM6Dy6daJN4GQs-kq/view
21. https://drive.google.com/file/d/1t3fVD_VMqvwneQ75prBAaJ5vgo6bXSqg/view
22. https://drive.google.com/file/d/1cAgqhRonX2iSFwZG7Hc9es1m9xkCmIWn/view
23. https://drive.google.com/file/d/19ji8Ple47ZcwNLEzyLL9CIY6C2lMgrAZ/view
24.https://drive.google.com/file/d/1lPMotiwqFLUYItv4K9VKALAYrExbpprL/view
25 . https://drive.google.com/file/d/1QwVLwFOeJpLrJS2NuOuIJXcTw__13h5Q/view (font UVN)
26.https://drive.google.com/file/d/1PaZH2CLJyimzPkHaxGWHNXWE97M64P0r/view (font SVN)
27 . https://drive.google.com/file/d/1OcoUzAn1UgWqRYYTjybdoX99wA_L-Icz/view (font in áo đẹp)
28. https://drive.google.com/file/d/1Xk47GRZCcN1mEamkW2-EcNSgM_q-I4Nb/view
29. https://drive.google.com/file/d/1170eml162_D4cwXp9fYY4UyeynZVOiy_/view
30. https://drive.google.com/file/d/1TVbKucr6PKxGzyt5risX7ZUTaTFsLNzf/view
31.https://drive.google.com/file/d/1sj-BqbYnDNSTqcqjIZCxkzflYHsmo7VW/view
32. https://drive.google.com/file/d/18WfDAiF28b3gTsLXc6nGjgNo7fTBjFSM/view
33. https://drive.google.com/file/d/1CO87dUMowAZwjp8NPcXz1AEdfJQbHEGk/view
34. https://drive.google.com/file/d/1uiqvxoK66yKdcJl5FnM9CnlV992duCr6/view
35. https://drive.google.com/file/d/1a8dWlwvOCParndGfWtfG8jv5SbEKWqYJ/view

Link tải vector hoa mai: https://xuongmayaothunkn.com/file-in-hoa-mai/