xưởng may KN chia sẽ bộ cdr họa tiệt hoa mai, cho anh em thiết kế tùy biến theo nhu cầu của mình

xưởng may KN – xưởng may đồ bộ xưởng áo khoác giá sỉáo đồng phục gia đình mùa hèáo thun nhóm đi biển

1.https://drive.google.com/open?id=14mzsC4x-WKKN1T6elBLjgfioh_CcAt9W

2.https://drive.google.com/open?id=1By0VPWZmDRwa3g6upYlWpQwSsh-xdxmT

3.https://drive.google.com/open?id=1RITxiOPzUGkbn-rftA8ZOlyWPXppn2hx

4.https://drive.google.com/open?id=1QvAKC8vSwoEBc4PO9MdbmMrl9-c3Q2Dl

5.https://drive.google.com/open?id=1R_wzwmNrBKdrGbnvATVTZ8lFi1qdn4Jd

6.https://drive.google.com/open?id=1auLFRRnQwJGtitw5DdSyjaFtatY5Nxij

7.https://drive.google.com/open?id=145wiuITzAK18MOK9fNTXQk6SbV1sHsam

8.https://drive.google.com/open?id=1tkxRlaFruvzMuEPtqbsf5c5yfeAvDA5z

9.https://drive.google.com/open?id=1fajAf5GwlHQseVxHY7Oq1ihwAjRdSZsp

10.https://drive.google.com/open?id=1arvd6cTGHT1lpadivn3KM7Bz77PKsmff

11.https://drive.google.com/open?id=1HDbZMEgpoJ3GwTHEp0_i0-GI2EjVZ6MU

12.https://drive.google.com/open?id=1yJ64tNNtmSu2p5sGeUWUwRb5z7hFNRSN

13.https://drive.google.com/open?id=1ChRfWb106wbMHFYn5u9NXZJpSHRFRPd8

14.https://drive.google.com/open?id=1xIf1C9UjvIzzIts1MhJIknEBHWx7lxkj

15.https://drive.google.com/open?id=1WOp6hhxTuX1_YGBFrW4OX7mFCis8Dm0A